Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:200:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 200, 08 augusti 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 200
43 årgången
8 augusti 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 3 augusti 2000 om att ändra beslut 1999/319/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1745/2000 av den 3 augusti 2000 om import till gemenskapen av oslipade diamanter från Sierra Leone 21
*Rådets förordning (EG) nr 1746/2000 av den 3 augusti 2000 om upphävande för ytterligare en begränsad tid av förordning (EG) nr 2151/1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om ändring av förordning (EG) nr 607/2000 24
*Rådets förordning (EG) nr 1747/2000 av den 7 augusti 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2793/1999 om vissa förfaranden för tillämpning av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Sydafrika 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1748/2000 av den 7 augusti 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1749/2000 av den 7 augusti 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1750/2000 av den 7 augusti 2000 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 32
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/496/EC
*Kommissionens beslut av den 18 juli 2000 om ändring av beslut 97/467/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat vilt [delgivet med nr K(2000) 1997] (1) 39
2000/497/EC
*Kommissionens beslut av den 18 juli 2000 om ändring av kommissionens beslut 97/778/EG och uppdatering av förteckningen över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller [delgivet med nr K(2000) 2014] (1) 41
2000/498/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 2000 om beviljande av stöd till produktionen av bordsoliver i Frankrike [delgivet med nr K(2000) 2198] 54
2000/499/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 2000 om ändring av beslut 2000/227/EG om beviljande av stöd till produktion av bordsoliver i Italien [delgivet med nr K(2000) 2200] 58
2000/500/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juli 2000 om tillstånd för utsläppande på marknaden av "gula bredbara fetter med tillsats av fytosterolestrar" som nytt livsmedel eller ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2000) 2121] 59
2000/501/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2000 om ändring av beslut 97/778/EG och om uppdatering av förteckningen över gränskontrollstationer som godkänts för veterinärkontroller [delgivet med nr K(2000) 2258] (1) 61
2000/502/EC
*Kommissionens beslut av den 25 juli 2000 om ändring av beslut 93/42/EEG om tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit för nötkreatur som är ämnade för vissa delar av gemenskapens territorium som är fria från sjukdomen, och om upphävande av beslut 95/109/EG och 98/580/EG [delgivet med nr K(2000) 2260] (1) 62
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top