Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:198:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 198, 04 augusti 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 198
43 årgången
4 augusti 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2000 av den 29 juni 2000 om utvecklingssamarbete med Sydafrika 1
*Rådets förordning (EG) nr 1727/2000 av den 31 juli 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Ungern 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1728/2000 av den 3 augusti 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 1729/2000 av den 3 augusti 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1349/2000 när det gäller importlicenser för havre med KN-nummer 10040000 med ursprung i Republiken Estland 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1730/2000 av den 3 augusti 2000 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1731/2000 av den 3 augusti 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1732/2000 av den 3 augusti 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1733/2000 av den 3 augusti 2000 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1734/2000 av den 3 augusti 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1735/2000 av den 3 augusti 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1736/2000 av den 3 augusti 2000 om de anbud som meddelats för export av vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2000 av den 3 augusti 2000 om fastställande för juli månad 2000 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1738/2000 av den 3 augusti 2000 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 37
*Kommissionens direktiv 2000/50/EG av den 26 juli 2000 om införande av ett verksamt ämne (prohexadionkalcium) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 39
*Kommissionens direktiv 2000/51/EG av den 26 juli 2000 om ändring av direktiv 95/31/EG om särskilda renhetskriterier för sötningsmedel som används i livsmedel (1) 41
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top