EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:195:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 195, 01 augusti 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 195
43 årgången
1 augusti 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1696/2000 av den 20 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2742/1999 om fastställande för år 2000 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1697/2000 av den 31 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1698/2000 av den 31 juli 2000 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1699/2000 av den 31 juli 2000 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1700/2000 av den 31 juli 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1701/2000 av den 31 juli 2000 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla tredje länder 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2000 av den 31 juli 2000 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under spansk flagg 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1703/2000 av den 31 juli 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1704/2000 av den 31 juli 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1705/2000 av den 31 juli 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1706/2000 av den 31 juli 2000 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1707/2000 av den 31 juli 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 1708/2000 av den 31 juli 2000 om att för regleringsåret 1999/2000 och för de av medlemsstaternas valutor som inte deltar i EMU fastställa en särskild växelkurs för minimipriser på sockerbetor samt produktionsavgifter och tilläggsavgifter inom sockersektorn 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1709/2000 av den 31 juli 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1710/2000 av den 31 juli 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1711/2000 av den 31 juli 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 39
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/34/EG av den 22 juni 2000 om ändring av rådets direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden för att täcka sektorer och verksamheter som inte omfattas av det direktivet 41
Kommissionens förklaring om söndagsvila 45
Kommissionens förklaring om genomförande av artikel 1.6 45

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/483/EC
*Beslut nr 1/2000 av Ministerrådet för AVS-EG av den 27 juli 2000 om de övergångsbestämmelser som skall gälla från och med den 2 augusti 2000 till dess att partnerskapsavtalet AVS-EG träder i kraft 46
Kommissionen
2000/484/EC
*Kommissionens beslut av den 29 juni 2000 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende IV/36.456/F3 - Inntrepreneur och IV/36.492/F3 - Spring) [delgivet med nr K(2000) 1591] 49
2000/485/EC
*Kommissionens beslut av den 18 juli 2000 om ändring av beslut 2000/350/EG om epidemiologisk övervakning av bluetongue i Grekland och om vissa åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprider sig [delgivet med nr K(2000) 2008] (1) 58
2000/486/EC
*Kommissionens beslut av den 31 juli 2000 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Grekland [delgivet med nr K(2000) 2461] (1) 59

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2377/1999 av den 9 november 1999 om handelsnormer för sparris (EGT L 287 av den 10.11.1999) 64
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1679/2000 av den 28 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1609/88 vad avser tidsfristen för inlagring av smör som säljs i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EG) nr 2571/97 (EGT L 193 av den 29.7.2000) 64
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top