Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:193:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 193, 29 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 193
43 årgången
29 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1666/2000 av den 17 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål 1
*Rådets förordning (EG) nr 1667/2000 av den 17 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 3072/95 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris 3
*Rådets förordning (EG) nr 1668/2000 av den 17 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 845/72 om särskilda åtgärder för att främja silkesodling 6
*Rådets förordning (EG) nr 1669/2000 av den 17 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2467/98 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött 8
*Rådets förordning (EG) nr 1670/2000 av den 20 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter 10
*Rådets förordning (EG) nr 1671/2000 av den 20 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 918/83 beträffande ett tillfälligt undantag för tullfri import av öl till Finland 11
*Rådets förordning (EG) nr 1672/2000 av den 27 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor för att däri inbegripa lin och hampa som odlas för fiberproduktion 13
*Rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1674/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1675/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 58:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1676/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 230:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1677/2000 av den 28 juli 2000 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1678/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den fjortonde enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1679/2000 av den 28 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1609/88 vad avser tidsfristen för inlagring av smör som säljs i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EG) nr 2571/97 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1680/2000 av den 28 juli 2000 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter kan godkännas som har inlämnats under juli 2000 för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1173/2000 för Estland, Lettland och Litauen 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1681/2000 av den 28 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1682/2000 av den 28 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1683/2000 av den 28 juli 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1684/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den fjortonde anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 av den 28 juli 2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1686/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 49
Kommissionens förordning (EG) nr 1687/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 51
Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 53
Kommissionens förordning (EG) nr 1689/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 55
Kommissionens förordning (EG) nr 1690/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under juli 2000 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Bulgarien kan godtas 57
Kommissionens förordning (EG) nr 1691/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2000 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter 60
Kommissionens förordning (EG) nr 1692/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juli 2000 inom ramen för förordning (EG) nr 509/97 kan godtas 62
Kommissionens förordning (EG) nr 1693/2000 av den 28 juli 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 64
Kommissionens förordning (EG) nr 1694/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juli 2000 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas 66
Kommissionens förordning (EG) nr 1695/2000 av den 28 juli 2000 om fastställande av exportbidrag för nötkött 68
*Rådets direktiv 2000/47/EG av den 20 juli 2000 om ändring av direktiv 69/169/EEG och 92/12/EEG beträffande tillfälliga kvantitativa restriktioner för import till Finland av öl 73
*Kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000 om ändring av direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag 75

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/480/EC
*Kommissionens beslut av den 8 juli 1999 om det statliga stöd som Frankrike har genomfört till förmån för Crédit agricole genom att detta institut getts ensamrätt att ta emot och förvalta notariedepositioner i landsbygdskommuner [delgivet med nr K(1999) 2147] (1) 79
2000/481/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 2000 om erkännande av "RINAVE - Registro Internacional Naval, SA" i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG [delgivet med nr K(2000) 1876] (1) 91
2000/482/EC
Kommissionens beslut av den 19 juli 2000 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia [delgivet med nr K(2000) 2313] 92
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top