EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:192:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 192, 28 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 192
43 årgången
28 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/2000 av den 17 juli 2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life) 1
Uttalande från kommissionen 10
Uttalande från rådet 10
Uttalande från kommissionen 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1656/2000 av den 27 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1657/2000 av den 27 juli 2000 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i juli 2000 enligt förordning (EG) nr 327/98 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1658/2000 av den 26 juli 2000 om öppnande av tilläggskvoter för import till gemenskapen under kvotåret 2001 av vissa textilprodukter med ursprung i vissa tredje länder som deltar i de handelsmässor som äger rum i Europeiska gemenskapen i november 2000 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 1659/2000 av den 26 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1660/2000 av den 27 juli 2000 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1661/2000 av den 27 juli 2000 om fastställande av i vilken utsträckning sådana ansökningar om importlicenser skall beviljas som lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1143/98 angående import av kor och kvigor av vissa bergraser 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1662/2000 av den 27 juli 2000 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1663/2000 av den 27 juli 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1664/2000 av den 27 juli 2000 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1665/2000 av den 27 juli 2000 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/479/EC
*Kommissionens beslut av den 17 juli 2000 om upprättandet av ett europeiskt register över förorenande utsläpp (EPER) i enlighet med artikel 15 i rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) [delgivet med nr K(2000) 2004] (1) 36

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1950/97 av den 6 oktober 1997 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av säckar och påsar av polyeten eller polypropen med ursprung i Indien, Indonesien och Thailand och om slutgiltigt uttag av den införda preliminära antidumpningstullen (EGT L 276 av den 9.10.1997) 44
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 970/2000 av den 8 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1374/98 om tillämpningsföreskrifter för importsystemet och införande av tullkvoter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 112 av den 11.5.2000) 44
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1431/2000 av den 30 juni 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2508/97 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vad avser mjölk och mjölkprodukter för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien och för ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna (EGT L 161 av den 1.7.2000) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top