Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:191:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 191, 27 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 191
43 årgången
27 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
......

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet
2000/465/EC
*Europaparlamentets beslut av den 13 april 2000 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 1998: Avsnitt IV - Domstolen; Avsnitt V - Revisionsrätten; Avsnitt VI - Del B - Regionkommittén 1
2000/466/EC
*Europaparlamentets beslut av den 13 april 2000 om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor avseende genomförandet av fondens budget för budgetåret 1998 3
2000/467/EC
*Europaparlamentets beslut av den 13 april 2000 om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning avseende genomförandet av centrumets budget för budgetåret 1998 6
2000/468/EC
*Europaparlamentets beslut av den 13 april 2000 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens budget för budgetåret 1998 9
Europaparlamentets resolution med kommentarer till beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens budget för budgetåret 1998 10
2000/469/EC
*Europaparlamentets resolution av den 13 april 2000 om uppskjutande av beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen avseende den finansiella förvaltningen av sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 1998 14
2000/470/EC
*Europaparlamentets beslut av den 13 april 2000 om avslutande av räkenskaperna för genomförandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens budget för budgetåret 1998 16
Europaparlamentets resolution med kommentarer till beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska kol- och stålgemenskapens budget för budgetåret 1998 20
2000/471/EC
*Europaparlamentets beslut av den 13 april 2000 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för besluten avseende avslutningen av räkenskaperna för EUGFJ-garantisektionen för budgetåren 1993, 1994 och 1995 24
*Europaparlamentets resolution med kommentarer som åtföljer beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för besluten avseende avslutningen av räkenskaperna för EUGFJ-garantisektionen för budgetåren 1993, 1994 och 1995 25
kommissionen
2000/472/EC
*Kommissionens beslut av den 29 mars 2000 om den stödordning som har införts genom "artikel 29b i lagen av den 30 december 1970 om ekonomisk tillväxt, ändrad genom förordning av den 25 juni 1992", och som Belgien har genomfört [delgivet med nr K (2000) 1007] (1) 30
2000/473/EC
*Kommissionens rekommendation av den 8 juni 2000 om tillämpningen av artikel 36 i Euratomfördraget när det gäller övervakning av radioaktivitetsnivån i miljön för att bedöma exponeringen av befolkningen som helhet [delgivet med nr K(2000) 1299] 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top