Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:175:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 175, 14 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 175
43 årgången
14 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1521/2000 av den 10 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2334/97 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på viss import av flata lastpallar av trä med ursprung i Republiken Polen 1
*Rådets förordning (EG) nr 1522/2000 av den 10 juli 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av syntetstapelfibrer av polyestrar med ursprung i Australien, Indonesien och Thailand och om slutgiltigt uttag av den preliminärt införda tullen 10
*Rådets förordning (EG) nr 1523/2000 av den 10 juli 2000 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av fästanordningar av rostfritt stål med ursprung i Malaysia och Filippinerna, om slutgiltigt uttag av den provisoriska utjämningstull som införts på denna import och om avslutande av förfarandet beträffande import av fästanordningar av rostfritt stål med ursprung i Singapore och Thailand 29
*Rådets förordning (EG) nr 1524/2000 av den 10 juli 2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1525/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 53
*Kommissionens förordning (EG) nr 1526/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter 55
*Kommissionens förordning (EG) nr 1527/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 2038/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker 59
*Kommissionens förordning (EG) nr 1528/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av bilaga B till rådets förordning (EG) nr 3072/95 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris 64
*Kommissionens förordning (EG) nr 1529/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av förteckningen över de sorter av Cannabis sativa L. som är stödberättigande enligt rådets förordning (EEG) nr 2358/71 67
*Kommissionens förordning (EG) nr 1530/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av anpassningsstödet och tilläggsstödet till sockerraffineringsindustrin för regleringsåret 2000/2001 68
*Kommissionens förordning (EG) nr 1531/2000 av den 13 juli 2000 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2000/2001 för fastställande av exportavgifter och/eller exportbidrag för vitsocker 69
*Kommissionens förordning (EG) nr 1532/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 805/1999 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna 74
*Kommissionens förordning (EG) nr 1533/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1485/96 om närmare bestämmelser för tillämpningen av rådets direktiv 92/109/EEG vad gäller kundförsäkran om särskild användning av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (1) 75
*Kommissionens förordning (EG) nr 1534/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av känsliga produktionsområden och sortgrupper av hög kvalitet som skall vara undantagna från tillämpningen av programmet för återköp av kvoter för råtobak 78
*Kommissionens förordning (EG) nr 1535/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1498/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter 79
Kommissionens förordning (EG) nr 1536/2000 av den 13 juli 2000 om ansökningar om importlicens för korn av havre bearbetade på annat sätt som omfattas av villkoren i förordning (EG) nr 2369/96 80
Kommissionens förordning (EG) nr 1537/2000 av den 13 juli 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 81
Kommissionens förordning (EG) nr 1538/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 83
Kommissionens förordning (EG) nr 1539/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 85
Kommissionens förordning (EG) nr 1540/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 88
Kommissionens förordning (EG) nr 1541/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 90
Kommissionens förordning (EG) nr 1542/2000 av den 13 juli 2000 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 92

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/437/EC
*Kommissionens beslut av den 27 juni 2000 om godtagande av åtaganden i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av flata lastpallar av trä med ursprung i Republiken Polen [delgivet med nr K(2000) 1668] 93
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top