Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:174:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 174, 13 juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 174
43 årgången
13 juli 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1507/2000 av den 12 juli 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1508/2000 av den 11 juli 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1509/2000 av den 12 juli 2000 om ändring av innehållet i produktspecifikationerna för ett antal beteckningar i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1510/2000 av den 12 juli 2000 om ändring av bilaga B till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1511/2000 av den 12 juli 2000 om fastställande av en interventionströskel för äpplen för regleringsåret 2000/2001 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1512/2000 av den 12 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1513/2000 av den 12 juli 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 7550073 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1514/2000 av den 12 juli 2000 rörande förordning (EG) nr 1970/96 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstull för import av hirs med KN-nummer 10082000 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1515/2000 av den 12 juli 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiosjunde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2000 av den 12 juli 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1517/2000 av den 12 juli 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1518/2000 av den 12 juli 2000 om fastställande av exportbidrag för olivolja 27
*Kommissionens förordning (EG) nr 1519/2000 av den 12 juli 2000 om fastställande för regleringsåret 2000/2001 av minimipris och stödbelopp för bearbetade produkter av tomater 29
*Kommissionens direktiv 2000/45/EG av den 6 juli 2000 om fastställande av gemenskapsmetoder för bestämning av A-vitamin, E-vitamin och tryptofan i djurfoder (1) 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Gemensamma EES-kommittén
41/2000
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 41/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 51
42/2000
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 42/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 53
43/2000
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 43/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för kvinnor och män) till EES-avtalet 54
44/2000
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 44/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av protokoll nr 21 om genomförandet av konkurrensregler tillämpliga på företag till EES-avtalet 55
45/2000
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 45/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av protokoll nr 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna 57
46/2000
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 46/2000 av den 19 maj 2000 om ändring av protokoll nr 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna 58
47/2000
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/2000 av den 22 maj 2000 om ändring av protokoll nr 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna 59
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top