Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:142:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 142, 16 juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 142
43 årgången
16 juni 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1248/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2000 av den 15 juni 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2848/98 inom tobakssektorn när det gäller sista dag för användning av det särskilda stödet, återbetalning av ej använda belopp samt föreskrifter om förskott på det särskilda stödet 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1250/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2000 av den 15 juni 2000 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicenser för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1252/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1253/2000 av den 15 juni 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter gällande stödens storlek 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1254/2000 av den 15 juni 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1255/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1256/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1257/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1259/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1260/2000 av den 15 juni 2000 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1897/1999 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1261/2000 av den 15 juni 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 44
*Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (1) 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top