EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:131:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 131, 01 juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 131
43 årgången
1 juni 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1162/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1163/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtioförsta delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1164/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1165/2000 av den 31 maj 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1166/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1167/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av importtullar inom rissektorn 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 14
Kommissionens förordning (EG) nr 1169/2000 av den 31 maj 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2000 av den 31 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1326/1999 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med spannmålsprodukter som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 till och med 5 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1171/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1172/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1173/2000 av den 31 maj 2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 2000-30 juni 2001 för tullkvoter för nötkött med ursprung i Estland, Lettland och Litauen 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 1174/2000 av den 31 maj 2000 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 2000-30 juni 2001) och om ändring av vissa andra förordningar inom nötköttssektorn 30
*Kommissionens förordning (EG) nr 1175/2000 av den 31 maj 2000 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 1176/2000 av den 31 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 716/96 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariket 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2000 av den 31 maj 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1164/89 om närmare bestämmelser för stödet för spånadslin och hampa 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1178/2000 av den 31 maj 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1179/2000 av den 31 maj 2000 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 42

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/365/EC
*Rådets beslut av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket 43
2000/366/EC
*Beslut nr 1/2000 av associeringsrådet EU-Slovenien av den 5 maj 2000 om att anta villkoren för Sloveniens deltagande i gemenskapsprogrammet för effektiv energianvändning, Save II 48
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top