Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:130:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 130, 31 maj 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 130
43 årgången
31 maj 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1151/2000 av den 30 maj 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1152/2000 av den 30 maj 2000 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1153/2000 av den 30 maj 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1154/2000 av den 30 maj 2000 om ändring av exportbidraget för malt 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1155/2000 av den 30 maj 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 1156/2000 av den 30 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2705/98 om fastställande av priser på vuxna nötkreatur på gemenskapens representativa marknader och om uppföljning av priser på vissa andra nötkreatur inom gemenskapen 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1157/2000 av den 30 maj 2000 om fastställande av utjämningsstöd för bananer producerade och saluförda i gemenskapen under 1999 och tidsfristen för betalning av återstoden av detta stöd samt av ett fast förskottsbelopp för 2000 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 1158/2000 av den 30 maj 2000 om upphävande av förordning (EG) nr 1781/1999 om upphävande av den importkvot för mjölkpulver avsedd för Dominikanska republiken som föreskrivs i förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter samt förordning (EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 1159/2000 av den 30 maj 2000 om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller stöd från strukturfonderna 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1160/2000 av den 30 maj 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1161/2000 av den 30 maj 2000 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel 39

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/364/EC
*Kommissionens beslut av den 14 mars 2000 om ändring av beslut 2000/167/EG om godkännande av ett finskt stödprogram för genomförande av särskilt artikel 141 i Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning [delgivet med nr K(2000) 835] 41
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top