EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:122:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 122, 24 maj 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 122
43 årgången
24 maj 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 april 2000 om förlängning och ändring av gemensam ståndpunkt 96/635/GUSP om Burma/Myanmar 1
*Rådets gemensamma åtgärd av den 22 maj 2000 om förlängning av gemensam åtgärd 96/250/GUSP om utnämning av ett särskilt sändebud för området kring de afrikanska stora sjöarna 6
*Rådets beslut av den 22 maj 2000 om att ändra beslut 1999/319/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien 7
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1080/2000 av den 22 maj 2000 om stödet till Förenta nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK) och den höge representantens kansli i Bosnien och Hercegovina (OHR) 27
*Rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1082/2000 av den 23 maj 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 39
Kommissionens förordning (EG) nr 1083/2000 av den 23 maj 2000 om ändring av förordningarna (EG) nr 1667/98, (EG) nr 1735/98, (EG) nr 1758/98, (EG) nr 1759/98, (EG) nr 1760/98, (EG) nr 2198/98, (EG) nr 1392/1999 och (EG) nr 441/2000 om inledandet av stående anbudsinfordringar inom marknaden för spannmål som innehas av vissa interventionsorgan 41
Kommissionens förordning (EG) nr 1084/2000 av den 23 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2079/1999 om inledandet av stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 42
Domstolen
*Ändringar i domstolens rättegångsregler av den 16 maj 2000 43

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/349/EC
*Kommissionens beslut av den 23 maj 2000 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av fodral till cd-skivor med ursprung i Folkrepubliken Kina och om frisläppande av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av de preliminära tullar som införts [delgivet med nr K(2000) 1366] 46
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top