EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:109:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 109, 06 maj 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 109
43 årgången
6 maj 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 949/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 950/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande för april månad 2000 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 951/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande av kompensationsräntor som skall tillämpas under andra hälften av 2000 på tullskulder som uppkommit för förädlingsprodukter eller varor i obearbetat skick (vid aktiv förädling, suspension och temporär import) 5
Kommissionens förordning (EG) nr 952/2000 av den 5 maj 2000 om inledande av en stående anbudsinfordran för återförsäljning på den inre marknaden av 50000 ton vanligt vete som innehas av det belgiska interventionsorganet 6
Kommissionens förordning (EG) nr 953/2000 av den 5 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2079/1999 och om höjning till 2150216 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 7
Kommissionens förordning (EG) nr 954/2000 av den 5 maj 2000 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 6b i förordning (EG) nr 1222/94 9
Kommissionens förordning (EG) nr 955/2000 av den 5 maj 2000 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 10
Kommissionens förordning (EG) nr 956/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2176/1999 11
Kommissionens förordning (EG) nr 957/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2177/1999 12
Kommissionens förordning (EG) nr 958/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2178/1999 13
Kommissionens förordning (EG) nr 959/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2179/1999 14
Kommissionens förordning (EG) nr 960/2000 av den 5 maj 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2180/1999 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 961/2000 av den 5 maj 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 16
Kommissionens förordning (EG) nr 962/2000 av den 5 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 925/2000 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicens för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas 23
Kommissionens förordning (EG) nr 963/2000 av den 5 maj 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 24
Kommissionens förordning (EG) nr 964/2000 av den 5 maj 2000 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 26
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel 29

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 871/2000 av den 28 april 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen (EGT L 104 av den 29.4.2000) 43
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top