Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:100:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 100, 20 april 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 100
43 årgången
20 april 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 811/2000 av den 17 april 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1577/96 om en särskild åtgärd för vissa trindsädesslag 1
*Rådets förordning (EG) nr 812/2000 av den 17 april 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1626/94 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer 3
*Rådets förordning (EG) nr 813/2000 av den 17 april 2000 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 5
*Rådets förordning (EG) nr 814/2000 av den 17 april 2000 om åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken 7
Kommissionens förordning (EG) nr 815/2000 av den 19 april 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
Kommissionens förordning (EG) nr 816/2000 av den 19 april 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i april 2000 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 12
Kommissionens förordning (EG) nr 817/2000 av den 19 april 2000 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i april 2000 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 april–30 juni 2000 14
Kommissionens förordning (EG) nr 818/2000 av den 19 april 2000 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i april 2000 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 16
Kommissionens förordning (EG) nr 819/2000 av den 19 april 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i april 2000 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 820/2000 av den 19 april 2000 om utfärdande av importlicenser för vissa sockerprodukter som omfattas av kumulation mellan EG och ULT 20
Kommissionens förordning (EG) nr 821/2000 av den 19 april 2000 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i april 2000 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 1374/98 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 822/2000 av den 19 april 2000 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 6b i förordning (EG) nr 1222/94 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 823/2000 av den 19 april 2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier)Text av betydelse för EES (1) 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 av den 19 april 2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning 31

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/302/EC
*Kommissionens beslut av den 7 april 2000 om ändring av beslut 95/124/EG om upprättande av förteckningen över godkända fiskodlingsanläggningar i TysklandText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 994] (1) 51
2000/303/EC
*Kommissionens rekommendation av den 13 april 2000 om minskade koldioxidutsläpp från personbilar (KAMA)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 801] (1) 55
2000/304/EC
*Kommissionens rekommendation av den 13 april 2000 om minskade koldioxidutsläpp från personbilar (JAMA)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 803] (1) 57
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top