EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:083:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 83, 04 april 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 83
43 årgången
4 april 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 699/2000 av den 3 april 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 700/2000 av den 3 april 2000 om leverans av fiskeriprodukter som livsmedelsbistånd 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 701/2000 av den 3 april 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1222/94 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen 6
Kommissionens förordning (EG) nr 702/2000 av den 3 april 2000 om fastställande för mars månad 2000 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 703/2000 av den 3 april 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 10
Kommissionens förordning (EG) nr 704/2000 av den 3 april 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 12
Kommissionens förordning (EG) nr 705/2000 av den 3 april 2000 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel 14
Kommissionens förordning (EG) nr 706/2000 av den 3 april 2000 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 16
Kommissionens förordning (EG) nr 707/2000 av den 3 april 2000 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/262/EC
*Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för varvet INMA genom det offentliga holdingbolaget Itainvest (f.d. GEPI)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2532] (1) 21
2000/263/EC
*Kommissionens rekommendation av den 20 mars 2000 om ändring av rekommendation 98/511/EG om samtrafik på en avreglerad telekommunikationsmarknad (Del 1 – Prissättning vid samtrafik)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 651] (1) 30

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (EGT L 337 av den 30.12.1999) 35
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 17 av den 21.1.2000) 35
Rättelse till rådets beslut 2000/139/EG av den 14 februari 2000 om utnämning av en tysk suppleant och en tysk ordinarie ledamot i Regionkommittén (EGT L 47 av den 19.2.2000) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top