EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:079:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 79, 30 mars 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 79
43 årgången
30 mars 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/2000/EG av den 28 februari 2000 om att anta ett flerårigt program för främjande av förnybara energikällor i gemenskapen (Altener) (1998–2002) 1
Gemensam förklaring 5
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 647/2000/EG av den 28 februari 2000 om att anta ett flerårigt program för att främja en effektiv energianvändning (Save) (1998–2002) 6
Kommissionens förordning (EG) nr 648/2000 av den 29 mars 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
Kommissionens förordning (EG) nr 649/2000 av den 29 mars 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettiotredje delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 12
Kommissionens förordning (EG) nr 650/2000 av den 29 mars 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 13
Kommissionens förordning (EG) nr 651/2000 av den 29 mars 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 652/2000 av den 28 mars 2000 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 17
Kommissionens förordning (EG) nr 653/2000 av den 29 mars 2000 om fastställande av importtullar inom rissektorn 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 654/2000 av den 29 mars 2000 om godkännande av nya tillsatser, nya användningsområden för tillsatser och nya tillsatspreparat i foderText av betydelse för EES (1) 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/256/EC
*Rådets beslut av den 20 mars 2000 om tillstånd för Konungariket Nederländerna att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 11 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 36
2000/257/EC
*Rådets beslut av den 20 mars 2000 om stöd beviljat i Italien av RIBS SpA i enlighet med bestämmelserna i nationell lag nr 700 av den 19 december 1983 om sanering av sockerbetssektorn 38
2000/258/EC
*Rådets beslut av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet 40
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
EFTA:s övervakningsmyndighet
325/1999/COL
*Beslut från EFTA:s övervakningsmyndighet nr 325/99/KOL av den 16 december 1999 om upprättande av en förteckning över gränskontrollstationer på Island och i Norge som godkänts för veterinärkontroller av produkter och djur från tredje land 43
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top