EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:077:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 77, 28 mars 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 77
43 årgången
28 mars 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 637/2000 av den 27 mars 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 638/2000 av den 27 mars 2000 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 3
Kommissionens förordning (EG) nr 639/2000 av den 27 mars 2000 om försäljning genom anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 640/2000 av den 27 mars 2000 om fastställande av delbetalningar avseende produktionsavgifter inom sockersektorn för regleringsåret 1999/2000 10

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/244/EC
*Rådets beslut av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 97/787/EG om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien så att det även omfattar Tadzjikistan 11
Kommissionen
2000/245/EC
*Kommissionens beslut av den 2 februari 2000 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.4 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande planglas, mönsterglas och glasblocksprodukterText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 5016] (1) 13
2000/246/EC
*Kommissionens beslut av den 15 mars 2000 om att bemyndiga medlemsstaterna att tillfälligt föreskriva undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende annan potatis än utsädespotatis, med ursprung på Kuba [delgivet med nr K(2000) 692] 20
2000/247/EC
*Kommissionens beslut av den 27 mars 2000 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av gul fosfor med ursprung i Folkrepubliken Kina [delgivet med nr K(2000) 709] 23
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top