EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:066:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 66, 14 mars 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 66
43 årgången
14 mars 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
......

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/199/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 1999 om det statliga stöd som Grekland har genomfört till förmån för Allmänna Cementbolaget HeraklesText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 716] (1) 1
2000/200/EC
*Kommissionens beslut av den 25 november 1999 om Portugals stödordning för skuldsanering av företag inom sektorn för intensiv boskapsskötsel och för främjande av svinuppfödning [delgivet med nr K(1999) 4861] 20
2000/201/EC
*Kommissionens beslut av den 9 februari 2000 om upprättande av förteckningen över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Tyskland för perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(2000) 310] 29
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top