EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:055:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 55, 29 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 55
43 årgången
29 februari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 448/2000 av den 28 februari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 449/2000 av den 28 februari 2000 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av aducerade rördelar med ursprung i Brasilien, Japan, Kina, Sydkorea, Thailand och Tjeckien och om godtagande av åtagande från en exporterande tillverkare i Tjeckien 3
Kommissionens förordning (EG) nr 450/2000 av den 28 februari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2698/1999 om fastställande av exportbidrag för nötkött 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG 25
*Kommissionens förordning (EG) nr 452/2000 av den 28 februari 2000 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader vid kvalitetsbedömning av arbetskraftskostnadsstatistikText av betydelse för EES (1) 53
Kommissionens förordning (EG) nr 453/2000 av den 28 februari 2000 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 59
Kommissionens förordning (EG) nr 454/2000 av den 28 februari 2000 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 61
Kommissionens förordning (EG) nr 455/2000 av den 28 februari 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 63
Kommissionens förordning (EG) nr 456/2000 av den 28 februari 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 65

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/169/EC
*Rådets beslut av den 25 februari 2000 om förlängning av giltighetstiden för beslut 91/482/EEG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen 67
Kommissionen
2000/170/EC
*Kommissionens beslut av den 14 februari 2000 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåtenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 367] (1) 68
2000/171/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2000 om upprättande av förteckningen över godkända vattenbruksanläggningar i ÖsterrikeText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 375] (1) 70
2000/172/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2000 om ändring av beslut 95/473/EG om fastställande av förteckningen över godkända vattenbruksanläggningar i FrankrikeText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 377] (1) 71
2000/173/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2000 om ändring av beslut 95/124/EG om upprättande av förteckningen över godkända fiskodlingsanläggningar i TysklandText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 378] (1) 74
2000/174/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2000 om godkännande av Frankrikes program mot infektiös hematopoietisk nekros och viral hemorrhagisk septikemi för odlingen Sources de la FabriqueText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 379] (1) 77
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma åtgärd av den 28 februari 2000 om att förlänga rådets gemensamma åtgärd 1999/522/GUSP om inrättande av strukturerna för Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (MINUK) 78
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top