EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:043:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 43, 16 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 43
43 årgången
16 februari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 337/2000 av den 14 februari 2000 om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan 1
Kommissionens förordning (EG) nr 338/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
Kommissionens förordning (EG) nr 339/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker 14
Kommissionens förordning (EG) nr 340/2000 av den 15 februari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 4550068 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 341/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av omräkningskursen för vissa direkta stöd och åtgärder av strukturell eller miljömässig karaktär 19
Kommissionens förordning (EG) nr 342/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 22
Kommissionens förordning (EG) nr 343/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av exportbidragen för ägg 24
Kommissionens förordning (EG) nr 344/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 26
Kommissionens förordning (EG) nr 345/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 28
Kommissionens förordning (EG) nr 346/2000 av den 15 februari 2000 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 30
Kommissionens förordning (EG) nr 347/2000 av den 15 februari 2000 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/133/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om vissa skyddsåtgärder avseende import från Israel av levande hästdjur, levande fåglar och kläckägg av dessaText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4978] (1) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top