Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:028:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 28, 03 februari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 28
43 årgången
3 februari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates 1
*Rådets förordning (EG) nr 254/2000 av den 31 januari 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 16
Kommissionens förordning (EG) nr 255/2000 av den 2 februari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 19
Kommissionens förordning (EG) nr 256/2000 av den 2 februari 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 21
Kommissionens förordning (EG) nr 257/2000 av den 2 februari 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugofemte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 23
Kommissionens förordning (EG) nr 258/2000 av den 2 februari 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 259/2000 av den 1 februari 2000 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 26
Kommissionens förordning (EG) nr 260/2000 av den 2 februari 2000 om utfärdande av exportlicenser under system B av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker 32
Kommissionens förordning (EG) nr 261/2000 av den 2 februari 2000 om fastställande av importtullar inom rissektorn 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/90/EC
*Rådets beslut av den 24 januari 2000 om utnämning av en portugisisk ordinarie ledamot och en portugisisk suppleant i Regionkommittén 37
2000/91/EC
*Rådets beslut av den 24 januari 2000 om tillstånd för Konungariket Danmark och Konungariket Sverige att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 17 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter 38
2000/92/EC
*Rådets beslut av den 24 januari 2000 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 1999–31 maj 2002 av de fiskerättigheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe när det gäller fiske utanför São Tomé och Príncipes kust 40
Avtal om ingående av ett avtal genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande för perioden 1 juni 1999–31 maj 2002 av de fiskerättigheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe när det gäller fiske utanför São Tomé och Príncipes kust 41
2000/93/EC
*Beslut nr 3/1999 av associeringsrådet EU–Tjeckien av den 15 december 1999 om ändring av protokoll nr 4 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete till Europaavtalet EU–Tjeckien 42
2000/94/EC
*Beslut nr 4/1999 av associeringsrådet EU–Slovakien av den 23 december 1999 om ändring av protokoll 4 om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete till Europaavtalet EU–Slovakien 45
Kommissionen
2000/95/EC
*Kommissionens beslut av den 20 december 1999 om finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter) och om ändring av besluten 1999/587/EG och 1999/760/EG [delgivet med nr K(1999) 4678] 48
2000/96/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 1999 om de smittsamma sjukdomar som successivt skall omfattas av gemenskapsnätverket enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG [delgivet med nr K(1999) 4015] 50
2000/97/EC
Kommissionens beslut av den 18 januari 2000 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia [delgivet med nr K(2000) 117] 54
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top