EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:022:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 22, 27 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 22
43 årgången
27 januari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 173/2000 av den 24 januari 2000 om avslutande av antidumpningsförfarandena beträffande import av vissa större elektrolytkondensatorer med aluminium med ursprung i Japan, Republiken Korea och Taiwan 1
*Rådets förordning (EG) nr 174/2000 av den 24 januari 2000 om att upphäva rådets förordning (EEG) nr 3433/91 när det gäller införande av en slutgiltig tull på import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i Japan 16
*Rådets förordning (EG) nr 175/2000 av den 24 januari 2000 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av handväskor av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina som säljs för export till gemenskapen av vissa exporterande tillverkare och om ändring av förordning (EG) nr 1567/97 25
*Rådets förordning (EG) nr 176/2000 av den 24 januari 2000 om att ändra förordning (EG) nr 1015/94 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan 29
Kommissionens förordning (EG) nr 177/2000 av den 26 januari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 35
Kommissionens förordning (EG) nr 178/2000 av den 26 januari 2000 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 37
Kommissionens förordning (EG) nr 179/2000 av den 26 januari 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 39
Kommissionens förordning (EG) nr 180/2000 av den 26 januari 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 40
Kommissionens förordning (EG) nr 181/2000 av den 26 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1667/98 och om höjning till 597718 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det svenska interventionsorganet 42
Kommissionens förordning (EG) nr 182/2000 av den 26 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 3800007 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 44
Kommissionens förordning (EG) nr 183/2000 av den 26 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1067/1999 och om höjning till 422709 ton av den stående anbudsinfordran för export av brödvete som innehas av det danska interventionsorganet 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 184/2000 av den 26 januari 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 48
*Kommissionens förordning (EG) nr 185/2000 av den 26 januari 2000 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 50
Kommissionens förordning (EG) nr 186/2000 av den 26 januari 2000 om utfärdande av importlicenser den 30 januari 2000 för första kvartalet 2000 för produkter av får- och getkött inom ramen för icke-nationsspecifika tullkvoter enligt GATT/WTO 52
Kommissionens förordning (EG) nr 187/2000 av den 26 januari 2000 om ändring av importtullar inom rissektorn 53
*Kommissionens förordning (EG) nr 188/2000 av den 26 januari 2000 om upphävande av förordning (EG) nr 2767/1999 om inrättande av en ordning med importlicenser för import av tomater från Marocko 56
Kommissionens förordning (EG) nr 189/2000 av den 26 januari 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 57

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/59/EC
*Kommissionens beslut av den 10 december 1999 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av vesikulär svinsjuka i Italien under 1999 [delgivet med nr K(1999) 4244] 59
2000/60/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1999 om godkännande av det program för övervakning och kontroll av salmonella hos fjäderfän som lagts fram av Österrike [delgivet med nr K(1999) 4691] 61
2000/61/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1999 om ändring av kommissionens beslut 93/436/EEG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i ChileText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4749] (1) 62
2000/62/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1999 om godkännande av den plan som Portugal presenterat för övervakning av afrikansk svinpestText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4783] (1) 65
2000/63/EC
*Kommissionens beslut av den 18 januari 2000 om ändring av beslut 96/627/EG i fråga om genomförande av artikel 2 i rådets direktiv 77/311/EEG beträffande bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorerText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3546] (1) 66
2000/64/EC
*Kommissionens beslut av den 25 januari 2000 om ändring av beslut 1999/789/EG om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i PortugalText av betydelse för EES [delgivet med nr K(2000) 189] (1) 67
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top