EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:011:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 11, 15 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 11
43 årgången
15 januari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 87/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 88/2000 av den 14 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver 3
Kommissionens förordning (EG) nr 89/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den första enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 4
Kommissionens förordning (EG) nr 90/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 217:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 5
Kommissionens förordning (EG) nr 91/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den fyrtiofemte särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 6
Kommissionens förordning (EG) nr 92/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den första anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 8
Kommissionens förordning (EG) nr 93/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2176/1999 9
Kommissionens förordning (EG) nr 94/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2178/1999 10
Kommissionens förordning (EG) nr 95/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2179/1999 11
Kommissionens förordning (EG) nr 96/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2180/1999 12
Kommissionens förordning (EG) nr 97/2000 av den 14 januari 2000 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 13
Kommissionens förordning (EG) nr 98/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 14
*Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2000/30/EC
*Kommissionens beslut av den 13 december 1999 om finansiering av genomförandeåtgärder för harmoniserade konsumentprisindex [delgivet med nr K(1999) 4428] 41
2000/31/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1999 om ändring av beslut 93/693/EG om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje landText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4515] (1) 48
2000/32/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1999 om fastställande av planen för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till räkenskapsåret 2000 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda personerna i gemenskapen [delgivet med nr K(1999) 4591] 51
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top