Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:006:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 6, 11 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 6
43 årgången
11 januari 2000
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 44/2000 av den 10 januari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 45/2000 av den 10 januari 2000 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 3
Kommissionens förordning (EG) nr 46/2000 av den 10 januari 2000 om leverans av delade ärter som livsmedelsbistånd 4
Kommissionens förordning (EG) nr 47/2000 av den 10 januari 2000 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 7
Kommissionens förordning (EG) nr 48/2000 av den 10 januari 2000 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 49/2000 av den 10 januari 2000 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1139/98 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 50/2000 av den 10 januari 2000 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller genetiskt modifierade tillsatser och aromer eller sådana som framställts av genetiskt modifierade organismer 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 51/2000 av den 10 januari 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1040/1999 om en skyddsåtgärd mot import av vitlök med ursprung i Kina 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 52/2000 av den 10 januari 2000 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 53/2000 av den 10 januari 2000 om fastställande av det definitiva stödbeloppet för apelsiner för regleringsåret 1998/99 20
Kommissionens förordning (EG) nr 54/2000 av den 10 januari 2000 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 21
Kommissionens förordning (EG) nr 55/2000 av den 10 januari 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 23
Kommissionens förordning (EG) nr 56/2000 av den 10 januari 2000 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Israel 25
Kommissionens förordning (EG) nr 57/2000 av den 10 januari 2000 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av storblommiga rosor med ursprung i Israel 27
Kommissionens förordning (EG) nr 58/2000 av den 10 januari 2000 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel 29

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2000/15/EC
*Rådets beslut av den 2 december 1999 om att ingå avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina 31
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina 32
2000/16/EC
*Rådets beslut av den 2 december 1999 om ingående av Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering 39
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering 40
Kommissionen
2000/17/EC
*Kommissionens beslut av den 30 mars 1999 om det stöd till projektet Processintegrerad gasturbin vid Nerefco-raffinaderiet som Nederländerna avser att betala ut till förmån för NerefcoText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 904] (1) 46
2000/18/EC
*Kommissionens beslut av den 29 september 1999 om det statliga stöd som Italien planerar att genomföra till förmån för Fiat Auto SpA vid anläggningen i Termoli (Campobasso)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3274] (1) 52
2000/19/EC
*Kommissionens beslut av den 9 december 1999 om ändring av beslut 98/371/EG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från vissa europeiska länder med hänsyn till vissa förhållanden i f.d. jugoslaviska republiken MakedonienText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4233] (1) 58
2000/20/EC
*Kommissionens beslut av den 10 december 1999 om särskilda hygienintyg för import från tredje land av gelatiner avsedda som livsmedel och råmaterial för framställning av gelatiner avsedda som livsmedelText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3989] (1) 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top