EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:340:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 340, 31 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 340
42 årgången
31 december 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2798/1999 av den 17 december 1999 om att fastställa allmänna regler för import till gemenskapen av olivolja med ursprung i Tunisien för perioden 1 januari–31 december 2000 och om att upphäva förordning (EG) nr 906/98 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2800/1999 av den 17 december 1999 om upprättande av en övergångsordning för utbetalning av det stöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 för skummjölkspulver som denatureras eller bearbetas till foderblandningar på en annan medlemsstats område och om upphävande av förordning (EEG) nr 1624/76 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 2801/1999 av den 21 december 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 2802/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 2000 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I punkterna A, D och E till rådets förordning (EEG) nr 3759/92 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 2803/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under fiskeåret 2000 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 2804/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av förädlingsstödets belopp för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2000 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 2805/1999 av den 22 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2211/94 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3759/92 vad gäller anmälan av priset på importerade fiskeriprodukter 51
*Kommissionens förordning (EG) nr 2806/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av schablonbidragsbeloppet för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2000 55
*Kommissionens förordning (EG) nr 2807/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av referenspriserna för fiskeriprodukter för fiskeåret 2000 56
Kommissionens förordning (EG) nr 2808/1999 av den 28 december 1999 om inledande av en enskild anbudsinfordran för försäljning för export av vinalkohol 65
*Kommissionens förordning (EG) nr 2809/1999 av den 23 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1374/98 om tillämpningsföreskrifter för importsystemet och införande av tullkvoter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 77
Kommissionens förordning (EG) nr 2810/1999 av den 29 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2079/1999 och om höjning till 1199918 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 83
Kommissionens förordning (EG) nr 2811/1999 av den 29 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1760/98 och om höjning till 3010000 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 85
Kommissionens förordning (EG) nr 2812/1999 av den 30 december 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 87
Kommissionens förordning (EG) nr 2813/1999 av den 30 december 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 89
Kommissionens förordning (EG) nr 2814/1999 av den 30 december 1999 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 91
Kommissionens förordning (EG) nr 2815/1999 av den 30 december 1999 om fastställande av produktionsbidraget för vitsocker som används inom den kemiska industrin 94
Kommissionens förordning (EG) nr 2816/1999 av den 30 december 1999 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 95
Kommissionens förordning (EG) nr 2817/1999 av den 30 december 1999 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 97
Kommissionens förordning (EG) nr 2818/1999 av den 30 december 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 100
Kommissionens förordning (EG) nr 2819/1999 av den 30 december 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 102
Kommissionens förordning (EG) nr 2820/1999 av den 30 december 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1 104

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/872/EC, ECSC, EURATOM
*Rådets beslut av den 17 december 1999 om utnämning av åtta ledamöter vid Europeiska gemenskapernas revisionsrätt 105
1999/873/EC
*Rådets beslut av den 17 december 1999 om att ingå ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ordningen för import till gemenskapen av obearbetad olivolja med ursprung i Tunisien 106
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av obearbetad olivolja med ursprung i Tunisien 107
Kommissionen
1999/874/EC
*Kommissionens beslut av den 10 december 1999 om ändring av beslut 93/70/EEG om kodifiering för Animomeddelandet för att inbegripa vissa typer av bearbetat protein från däggdjurText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 4251] (1) 109
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top