EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:333:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 333, 24 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 333
42 årgången
24 december 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2766/1999 av den 23 december 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2767/1999 av den 23 december 1999 om inrättande av en ordning med importlicenser för import av tomater från Marocko 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2768/1999 av den 22 december 1999 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för 2000 avseende den tullkvot för nötkött som föreskrivs i Europaavtalet mellan gemenskapen och Republiken Slovenien 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 2769/1999 av den 23 december 1999 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna för ansökningar som inlämnats enligt förordning (EG) nr 2624/1999 (kompletterande uppdelning för 1999) 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2770/1999 av den 23 december 1999 om upphörande av fiske efter äkta tunga med fartyg under svensk flagg 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde 11

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2547/1999 av den 2 december 1999 om fastställande för november månad 1999 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker (EGT L 308 av den 3.12.1999) 44
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2710/1999 av den 20 december 1999 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2000 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien samt ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna (EGT L 327 av den 21.12.1999) 44
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top