Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:299:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 299, 20 november 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 299
42 årgången
20 november 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2454/1999 av den 15 november 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1628/96 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien, samt om inrättande av Europeiska byrån för återuppbyggnad 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2455/1999 av den 19 november 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2456/1999 av den 19 november 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2176/1999 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2457/1999 av den 19 november 1999 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2177/1999 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2458/1999 av den 19 november 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2178/1999 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2459/1999 av den 19 november 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2179/1999 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2460/1999 av den 19 november 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2180/1999 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999 av den 19 november 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 1251/1999 beträffande användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller foder 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2462/1999 av den 19 november 1999 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 29

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens
1999/748/EC, ECSC, EURATOM
*Beslut fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 10 november 1999 om utnämning av en ledamot av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt 31
Rådet
1999/749/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 32
Kommissionen
1999/750/EC
*Kommissionens beslut av den 3 november 1999 om att bemyndiga medlemsstaterna att föreskriva undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende annan potatis än potatis avsedd för plantering, med ursprung i Sydafrika [delgivet med nr K(1999) 3542] 33
1999/751/EC
*Kommissionens beslut av den 4 november 1999 om att bemyndiga vissa medlemsstater att föreskriva undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG när det gäller utsädespotatis med ursprung i Kanada [delgivet med nr K(1999) 3541] 36
Europeiska centralbanken
1999/752/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 16 november 1999 om att utse ledamöter i Europeiska centralbankens bedrägeribekämpningskommitté (ECB/1999/8) 40
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top