Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:296:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 296, 17 november 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 296
42 årgången
17 november 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2429/1999 av den 16 november 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2430/1999 av den 16 november 1999 om att knyta godkännandet av vissa tillsatser som tillhör gruppen koccidiostiatika och andra medicinskt verksamma substanser i foder till den som är ansvarig för avyttringenText av betydelse för EES (1) 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2431/1999 av den 16 november 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2079/1999 och om höjning till 999520 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2432/1999 av den 16 november 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det fjärde anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2009/1999 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2433/1999 av den 16 november 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2346/1999 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2434/1999 av den 16 november 1999 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/734/EC
*Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av svenska ordinarie ledamöter och suppleanter i Regionkommittén 21
1999/735/EC
*Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén 22
1999/736/EC
*Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén 23
1999/737/EC
*Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av spanska ordinarie ledamöter och suppleanter i Regionkommittén 24
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
1999/738/EC
*Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkors beslut av den 21 november 1997 om en uppförandekodex för allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor 25
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top