Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:275:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 275, 26 oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 275
42 årgången
26 oktober 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 22 oktober 1999 om genomförande av gemensam ståndpunkt 98/633/GUSP om processen för stabilitet och goda grannförbindelser i Sydösteuropa 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2249/1999 av den 22 oktober 1999 om att öppna en gemenskapstullkvot för import av torkat benfritt nötkött 2
*Rådets förordning (EG) nr 2250/1999 av den 22 oktober 1999 om tullkvoten för smör med ursprung i Nya Zeeland 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2251/1999 av den 25 oktober 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 2252/1999 av den 25 oktober 1999 om minskning för regleringsåret 1999/2000 av stödbeloppen till följd av att bearbetningströskeln har överskridits för mandariner, klementiner och satsumas som sänts till bearbetning 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 2253/1999 av den 25 oktober 1999 om ändring av förordning (EG) nr 881/98 om tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare benämningar som traditionellt används för vissa kvalitetsviner fso 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 2254/1999 av den 25 oktober 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 2385/91 om närmare bestämmelser för vissa särskilda fall avseende definition av får- och getköttsproducenter och producentgrupper 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 2255/1999 av den 25 oktober 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1040/1999 om en skyddsåtgärd mot import av vitlök med ursprung i Kina och om undantag från förordning (EEG) nr 1859/93 om tillämpning av systemet med importlicenser för vitlök från tredje land 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2256/1999 av den 25 oktober 1999 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1621/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stöd för odling av druvor avsedda för framställning av vissa torkade druvsorter 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2257/1999 av den 25 oktober 1999 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 14

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/695/EC
*Kommissionens beslut av den 15 september 1999 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende nr IV/36.748 — Reims II)Text av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2596] (1) 17
1999/696/EC
*Kommissionens beslut av den 11 oktober 1999 om erkännande av att Nordirlands databas för nötkreatur är fullt fungerandeText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3224] (1) 32
1999/697/EC
*Kommissionens beslut av den 13 oktober 1999 om ändring av kommissionens beslut 97/467/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat viltText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3276] (1) 33
2206/1999
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2206/1999 av den 18 oktober 1999 om fastställande av maximibeloppet för det kompensationsstöd som beviljas till följd av kurserna för omräkning av euro till nationella valutaenheter eller de växelkurser som gäller den 1 september 1999 (EGT L 269 av den 19.10.1999) 34
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top