EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:213:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 213, 13 augusti 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 213
42 årgången
13 augusti 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden 1
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1785/1999 av den 12 augusti 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1786/1999 av den 12 augusti 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser får godkännas som inlämnats i juli 1999 för vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Slovenien 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1787/1999 av den 12 augusti 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1337/1999 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med mjölk och mjölkprodukter 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1788/1999 av den 12 augusti 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1789/1999 av den 12 augusti 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1707/1999 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1790/1999 av den 12 augusti 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/1999 18
Kommissionens förordning (EG) nr 1791/1999 av den 12 augusti 1999 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1758/1999 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1792/1999 av den 12 augusti 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/563/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juli 1999 om beviljande av stöd till produktion av bordsoliver i Spanien [delgivet med nr K(1999) 2459] 21
1999/564/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juli 1999 om beviljande av stöd till produktion av bordsoliver i Portugal [delgivet med nr K(1999) 2462] 25
1999/565/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juli 1999 om beviljande av stöd till produktion av bordsoliver i Grekland [delgivet med nr K(1999) 2465] 29
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top