EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:207:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 207, 06 augusti 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 207
42 årgången
6 augusti 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1741/1999/EG av den 29 juli 1999 om ändring av beslut nr 1254/96/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1742/1999 av den 5 augusti 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1743/1999 av den 5 augusti 1999 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1744/1999 av den 5 augusti 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1745/1999 av den 5 augusti 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1746/1999 av den 5 augusti 1999 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1747/1999 av den 5 augusti 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/1999 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1748/1999 av den 5 augusti 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1707/1999 12
*Kommissionens direktiv 1999/76/EG av den 23 juli 1999 om fastställande av gemenskapsmetoder för bestämning av natriumlasalocid i foderText av betydelse för EES (1) 13
*Kommissionens direktiv 1999/77/EG av den 26 juli 1999 om anpassning till tekniska framsteg för sjätte gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest)Text av betydelse för EES (1) 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/538/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juli 1999 om ändring av beslut 98/371/EG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från vissa europeiska länder med hänsyn till vissa förhållanden i Bulgarien och TjeckienText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2436] (1) 21
1999/539/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juli 1999 om ändring av beslut 98/372/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av levande nötkreatur och svin från vissa europeiska länder med hänsyn till vissa förhållanden i Bulgarien och TjeckienText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2437] (1) 26
1999/540/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juli 1999 om upphävande av beslut 97/408/EG om skyddsåtgärder avseende klassisk svinpest i TjeckienText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2442] (1) 30
1999/541/EC
*Kommissionens beslut av den 26 juli 1999 om import av får och getter från Bulgarien och om ändring av kommissionens beslut 97/232/EGText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2433] (1) 31
1999/542/EC
*Kommissionens beslut av den 28 juli 1999 om skyddsåtgärder vad avser import av vissa djur från Bulgarien med anledning av att blue tongue brutit utText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2492] (1) 33

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1625/1999 av den 23 juli 1999 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 1999 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 1374/98 (EGT L 192 av den 24.7.1999) 34
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top