EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:206:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 206, 05 augusti 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 206
42 årgången
5 augusti 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1734/1999 av den 4 augusti 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1735/1999 av den 4 augusti 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1736/1999 av den 4 augusti 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1737/1999 av den 4 augusti 1999 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den första delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1738/1999 av den 4 augusti 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1630/1999 om leveranser av spannmål som livsmedelsbistånd 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1739/1999 av den 4 augusti 1999 om fastställande av importtullar inom rissektorn 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1740/1999 av den 4 augusti 1999 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 14
*Kommissionens direktiv 1999/73/EG av den 19 juli 1999 om införande av ett verksamt ämne (spiroxamin) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknadenText av betydelse för EES (1) 16
*Kommissionens direktiv 1999/75/EG av den 22 juli 1999 om ändring av kommissionens direktiv 95/45/EG om särskilda renhetskriterier för färgämnen som används i livsmedelText av betydelse för EES (1) 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/536/EC
Kommissionens beslut av den 20 juli 1999 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och NamibiaText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 2223] (1) 22
1999/537/EC, ECSC, EURATOM
*Kommissionens beslut av den 23 juli 1999 om aktualisering av beloppen i förordningen om genomförandebestämmelser för budgetförordningen [delgivet med nr K(1999) 2384] 24
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top