EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:204:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 204, 04 augusti 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 204
42 årgången
4 augusti 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 juli 1999 om Europeiska unionens bidrag i syfte att främja det snara ikraftträdandet av Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1728/1999 av den 29 juli 1999 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av syntetfibrer av polyester med ursprung i Taiwan och om avslutande av förfarandet beträffande import av syntetfibrer av polyester med ursprung i Republiken Korea 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1729/1999 av den 28 juli 1999 om fastställande av särskilda undantag från förordningarna (EEG) nr 3665/87 och (EEG) nr 3719/88 när det gäller mjölk och mjölkprodukter, nöt-, kalv- och griskött, ägg, fjäderfäkött, jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, och vissa produkter inom spannmålsektorn 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1730/1999 av den 3 augusti 1999 om inledande av en enskild anbudsinfordran för försäljning för export av vinalkohol 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1731/1999 av den 3 augusti 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1732/1999 av den 3 augusti 1999 om fastställande för juli månad 1999 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1733/1999 av den 3 augusti 1999 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/534/EC
*Rådets beslut av den 19 juli 1999 om åtgärder för bearbetning av visst animaliskt avfall till skydd mot transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av kommissionens beslut 97/735/EG 37
Kommissionen
1999/535/EC
*Beslut nr 1/99 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet av den 28 maj 1999 om förfaranden för att underlätta utfärdandet av varucertifikaten EUR.1 och upprättandet av fakturadeklarationer enligt de bestämmelser som reglerar förmånshandeln mellan Europeiska unionen, Turkiet och vissa europeiska länder 43

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1705/1999 av den 30 juli 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (EGT L 201 av den 31.7.1999) 48
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1708/1999 av den 30 juli 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (EGT L 201 av den 31.7.1999) 48
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top