EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:187:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 187, 20 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 187
42 årgången
20 juli 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1569/1999 av den 12 juli 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan 1
*Rådets förordning (EG) nr 1570/1999 av den 12 juli 1999 om fördelningen av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och ändring av förordning (EG) nr 48/1999 om fastställande, för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd, av totala tillåtna fångstmängder för år 1999 och av vissa villkor för fångsten 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1571/1999 av den 19 juli 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1572/1999 av den 19 juli 1999 om fastställande av skörden av oliver och olivolja regleringsåret 1998/1999 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1573/1999 av den 19 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller krav för torkade fikon som berättigar till systemet med produktionsstöd 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1574/1999 av den 19 juli 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juli 1999 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 32
Kommissionens förordning (EG) nr 1575/1999 av den 19 juli 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juli 1999 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien, kan godkännas 34
Kommissionens förordning (EG) nr 1576/1999 av den 19 juli 1999 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i juli 1999 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 36
Kommissionens förordning (EG) nr 1577/1999 av den 19 juli 1999 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 1999 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1578/1999 av den 19 juli 1999 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i juli 1999 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 juli–30 september 1999 40
*Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer 42

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/475/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 12 juli 1999 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén 51
Kommissionen
1999/476/EC
*Kommissionens beslut av den 10 juni 1999 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvättmedelText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 1522] (1) 52
1999/477/EC
*Kommissionens beslut av den 29 juni 1999 om ändring av den förteckning över industriområden på tillbakagång som berörs av mål 2 i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2052/88 [delgivet med nr K(1999) 1742] 69
1999/478/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om förnyelse av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk [delgivet med nr K(1999) 2042] 70
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top