EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:167:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 167, 02 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 167
42 årgången
2 juli 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1446/1999 av den 24 juni 1999 om ändring av förordning (EG) nr 858/94 om införande av ett system för statistisk registrering av handeln med tonfisk (Thunnus thynnus) inom gemenskapen 1
*Rådets förordning (EG) nr 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser 5
*Rådets förordning (EG) nr 1448/1999 av den 24 juni 1999 om att införa övergångsåtgärder för förvaltningen av vissa former av fiske i Medelhavet och om att ändra förordning (EG) nr 1626/94 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1449/1999 av den 1 juli 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1450/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1151/1999 om försäljning till i förväg fastställt fast pris av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1451/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1209/98 om försäljning till i förväg fastställt pris av nötkött som innehas av Förenade kungariket till försvarsmakten 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 1452/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1964/82 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 1453/1999 av den 1 juli 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 2692/89 om tillämpningsföreskrifter för sändningar av ris till Réunion, vad gäller subventionsdokumentets giltighetstid 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1454/1999 av den 1 juli 1999 om undantag från förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 1455/1999 av den 1 juli 1999 om handelsnormer för paprika 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1456/1999 av den 1 juli 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1457/1999 av den 1 juli 1999 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1458/1999 av den 1 juli 1999 om fastställande av exportbidragen för malt 31
*Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners' Association (ESCA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) 33

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/427/EC
*Kommissionens beslut av den 28 maj 1999 om fastställande av ekologiska kriterier för att tilldela gemenskapens miljömärke för maskindiskmedelText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 1377] (1) 38
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top