EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:163:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 163, 29 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 163
42 årgången
29 juni 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1382/1999 av den 28 juni 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1383/1999 av den 28 juni 1999 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1384/1999 av den 28 juni 1999 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna vad avser bearbetade produkter av frukt och grönsaker för perioden 1 juli 1999 till 30 juni 2000 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1385/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 2999/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira vad avser bearbetade produkter av frukt och grönsaker och om fastställande av försörjningsprognos för perioden 1 juli 1999 till 30 juni 2000 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1386/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 1350203 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1387/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 388/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter angående det särskilda försörjningssystemet för de franska utomeuropeiska departementen avseende spannmålsprodukter och om fastställande av en prognostiserad försörjningsbalans 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1388/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1445/76 om fastställande av en förteckning över de olika sorterna av Lolium perenne L. 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1389/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2789/98 om tillfällig avvikelse från förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1390/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1391/1999 av den 28 juni 1999 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 1392/1999 av den 28 juni 1999 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det finska interventionsorganet 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1393/1999 av den 28 juni 1999 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det belgiska interventionsorganet 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1394/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1758/98 och om höjning till 1250000 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det franska interventionsorganet 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 1395/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1759/98 och om höjning till 1091530 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det Förenade kungarikets interventionsorgan 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1396/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1232/1999 och om höjning till 300015 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1397/1999 av den 28 juni 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1760/98 och om höjning till 2338000 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 37
*Kommissionens förordning (EG) nr 1398/1999 av den 28 juni 1999 om fastställande av utjämningsavgiften för lagringskostnaderna för socker regleringsåret 1999/2000 39
*Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften 41

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/421/EC
*Kommissionens beslut av den 26 januari 1999 om ett förfarande enligt artikel 85 i EG-fördraget (Ärende IV/36.253 – P&O Stena Line) [delgivet med nr K(1998) 4539] 61
1999/422/EC
*Kommissionens beslut av den 24 juni 1999 om införande av tillämpningsföreskrifter för genomförandet av ordförandens i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt beslut av den 30 april 1999 i mål T-44/98 RII [delgivet med nr K(1999) 1736] 83
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 28 juni 1999 om förlängning av den gemensamma åtgärden 96/250/GUSP om utnämningen av ett särskilt sändebud för området kring de afrikanska stora sjöarna 85
*Rådets beslut av den 28 juni 1999 om ändring av rådets beslut 1999/357/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 1999/318/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien 86

Rättelser
Rättelse till rättelse till kommissionens beslut 1999/366/EG av den 4 juni 1999 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av ferrokisel med ursprung i Egypten och Polen (EGT L 144 av den 9.6.1999) 94
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top