EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:144:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 144, 09 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 144
42 årgången
9 juni 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1182/1999 av den 10 maj 1999 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik över varuhandel medlemsstater emellan för att begränsa antalet uppgifter som skall lämnas 1
Uttalande från rådet 3
Uttalande från kommissionen 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1183/1999 av den 8 juni 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1184/1999 av den 8 juni 1999 om fastställande av kompensationsräntor som skall tillämpas under andra hälften av 1999 på tullskulder som uppkommit för förädlingsprodukter eller varor i obearbetat skick (vid aktiv förädling, suspension och temporär import) 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1185/1999 av den 8 juni 1999 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det spanska interventionsorganet 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1186/1999 av den 8 juni 1999 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 13

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/372/EC, ECSC, EURATOM
*Beslut nr 1/1999 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, av den 28 april 1999 om antagande av de bestämmelser som är nödvändiga för genomförandet av artikel 63.1 i, 63.1 ii och 63.2 i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan 16
1999/373/EC
*Rådets beslut av den 31 maj 1999 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén 20
Kommissionen
1999/374/EC
*Kommissionens beslut av den 28 oktober 1998 om Tysklands stöd till Neptun Industrie Rostock GmbHText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1998) 3435] (1) 21
1999/375/EC
*Kommissionens beslut av den 19 maj 1999 om erkännande av att Luxemburgs databas för nötkreatur är fullt fungerande [delgivet med nr K(1999) 1270] 34
1999/376/EC
*Kommissionens beslut av den 19 maj 1999 om erkännande av att Danmarks databas för nötkreatur är fullt fungerande [delgivet med nr K(1999) 1305] 35
1999/377/EC
*Kommissionens beslut av den 19 maj 1999 om erkännande av att Belgiens databas för nötkreatur kan tas i full drift [delgivet med nr K(1999) 1349] 36

Rättelser
Rättelse till kommissionens beslut 1999/366/EG av den 4 juni 1999 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av ferrokisel med ursprung i Egypten och Polen (EGT L 142 av den 5.6.1999) 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top