Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:129:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 129, 22 maj 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 129
42 årgången
22 maj 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1049/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1050/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 240:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1051/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den trettioandra särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 4
Kommissionens förordning (EG) nr 1052/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den tvåhundrafjärde särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1053/1999 av den 21 maj 1999 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1054/1999 av den 21 maj 1999 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 1999–30 juni 2000) 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1055/1999 av den 21 maj 1999 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1056/1999 av den 21 maj 1999 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1057/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2563/98 19
Kommissionens förordning (EG) nr 1058/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 770/1999 20
Kommissionens förordning (EG) nr 1059/1999 av den 21 maj 1999 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1060/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1061/1999 av den 21 maj 1999 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa europeiska länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 1062/1999 av den 21 maj 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1858/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 404/93 vad avser systemet med ersättning för inkomstbortfall i samband med saluförande av bananer 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 1063/1999 av den 21 maj 1999 om fastställande av utjämningsstöd för bananer producerade och saluförda i gemenskapen under 1998 och tidsfristen för betalning av återstoden av detta stöd samt av ett fast förskottsbelopp för 1999 25
*Rådets förordning (EG) nr 1064/1999 av den 21 maj 1999 om att införa ett förbud mot flygningar mellan Europeiska gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier och om att upphäva rådets förordning (EG) nr 1901/98 27

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/338/EC
*Kommissionens beslut av den 16 september 1998 om villkorat godkännande av det stöd som Italien har beviljat Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA Text av betydelse för EES[delgivet med nr K(1998) 2858] (1) 30
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top