Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:127:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 127, 21 maj 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 127
42 årgången
21 maj 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1035/1999 av den 11 maj 1999 om kommissionens genomförande av ett program för särskilda åtgärder och insatser i syfte att förbättra tillträdet till Japan för varor och gränsöverskridande tjänster från Europeiska unionen 1
*Rådets förordning (EG) nr 1036/1999 av den 17 maj 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, vad gäller tidsfristerna för inlämnande av ansökningar inom ramen för systemet med kompensationsbetalningar till risproducenter 4
*Rådets förordning (EG) nr 1037/1999 av den 17 maj 1999 om särskilda åtgärder för import av druvsaft och druvmust med ursprung i Cypern 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1038/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
Kommissionens förordning (EG) nr 1039/1999 av den 20 maj 1999 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i maj 1999 enligt förordning (EG) nr 2603/97 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 1040/1999 av den 20 maj 1999 om en skyddsåtgärd mot import av vitlök med ursprung i Kina 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1041/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1042/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av exportbidragen för malt 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1043/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1044/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1045/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1046/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 26
Kommissionens förordning (EG) nr 1047/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 566/1999 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1048/1999 av den 20 maj 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/336/EC
*Kommissionens beslut av den 20 maj 1999 om ändring av beslut 97/569/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter Text av betydelse för EES[delgivet med nr K(1999) 1352] (1) 30
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top