Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:121:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 121, 11 maj 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 121
42 årgången
11 maj 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 989/1999 av den 10 maj 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 990/1999 av den 10 maj 1999 om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd 3
Kommissionens förordning (EG) nr 991/1999 av den 10 maj 1999 om leverans av delade ärter som livsmedelsbistånd 6
Kommissionens förordning (EG) nr 992/1999 av den 10 maj 1999 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 9
Kommissionens förordning (EG) nr 993/1999 av den 10 maj 1999 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 12
*Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG 13

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/315/EC
*Kommissionens beslut av den 27 april 1999 om godkännande av villkoren för att använda den grafiska symbolen för kvalitetsprodukter från jordbruket som är speciella för de franska utomeuropeiska departementen [delgivet med nr K(1999) 1051] 19
1999/316/EC
*Kommissionens beslut av den 27 april 1999 om tillämpningen av artikel 9 i rådets direktiv 96/67/EG på flygplatsen Berlin-Tegel (Berliner Flughafen GmbH) Text av betydelse för EES[delgivet med nr K(1999) 1066] (1) 21
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top