EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:111:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 111, 29 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 111
42 årgången
29 april 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 873/1999 av den 28 april 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 874/1999 av den 28 april 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 875/1999 av den 28 april 1999 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettiosjätte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1574/98 5
Kommissionens förordning (EG) nr 876/1999 av den 28 april 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 6
Kommissionens förordning (EG) nr 877/1999 av den 28 april 1999 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de tio första arbetsdagarna i april 1999 enligt förordning (EG) nr 327/98 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 878/1999 av den 27 april 1999 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 10
Kommissionens förordning (EG) nr 879/1999 av den 28 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2004/98 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export av vete till vissa AVS-stater 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 880/1999 av den 28 april 1999 om omfördelning av icke utnyttjade kvantiteter av de under 1998 tillämpliga kvantitativa kvoterna för vissa produkter med ursprung i Kina 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 881/1999 av den 28 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1854/96 om utarbetande av en förteckning över referensmetoder som skall tillämpas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter inom den gemensamma marknadsorganisationen 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 882/1999 av den 28 april 1999 om fastställande av minimipriser som skall tillämpas vid import av vissa bearbetade produkter som framställs av körsbär under försäljningskampanjen 1999/2000 35
Kommissionens förordning (EG) nr 883/1999 av den 28 april 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 38
Kommissionens förordning (EG) nr 884/1999 av den 28 april 1999 om fastställande av exportbidrag för olivolja 39
Kommissionens förordning (EG) nr 885/1999 av den 28 april 1999 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 41
Kommissionens förordning (EG) nr 886/1999 av den 28 april 1999 om fastställande av importtullar inom rissektorn 43

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
EFTA:s övervakningsmyndighet
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
98/316/COL
*Beslut av EFTA:s övervakningsmyndighet nr 316/98/KOL av den 4 november 1998 om ändring för fjortonde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd 46
98/317/COL
*Beslut av EFTA:s öovervakningsmyndighet nr 317/98/KOL av den 4 november 1998 om ändring för femtonde gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd 73

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253 av den 11.10.1993) 88
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top