Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:100:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 100, 15 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 100
42 årgången
15 april 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI RŽHattsakter vilkas publicering ŽHar obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 765/1999 av den 14 april 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 766/1999 av den 14 april 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 767/1999 av den 14 april 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 768/1999 av den 14 april 1999 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettiofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1574/98 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 769/1999 av den 14 april 1999 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 8
Kommissionens förordning (EG) nr 770/1999 av den 14 april 1999 om öppnande av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder 14
Kommissionens förordning (EG) nr 771/1999 av den 14 april 1999 om fastställande av importtullar inom rissektorn 17

II RŽHattsakter vilkas publicering inte ŽHar obligatorisk
RŽJadet
1999/257/EC
*Rådets beslut av den 29 mars 1999 om slutande av konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder 20
Konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder mot föroreningar 21
1999/258/EC
*Rådets beslut av den 30 mars 1999 om att anta ett protokoll om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Cypern kan anslås 25
Protokoll om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Cypern kan anslås 26
Information om ikraftträdandet av protokollet om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom de fjärde protokollen om finansiellt och tekniskt samarbete mellan EG och Republiken Cypern kan anslås 30
1999/259/EC
*Rådets beslut av den 30 mars 1999 om att anta ett protokoll om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Malta kan anslås 31
Protokoll om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom det fjärde protokollet om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Malta kan anslås 32
Information om ikraftträdandet av protokollet om förlängning av den period under vilken medel som gjorts disponibla genom de fjärde protokollen om finansiellt och tekniskt samarbete mellan EG och Republiken Malta kan anslås 36
1999/260/EC
*Rådets beslut av den 30 mars 1999 om utnämning av två suppleanter i Regionkommittén 37
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Gemensamma EES-Kommittén
98/55
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 38
98/56
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 56/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 40
98/57
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 57/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 41
98/58
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 58/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 42
98/59
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 59/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 43
98/60
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 60/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 44
98/61
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 61/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 46
98/62
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 48
98/63
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 63/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 50
98/62
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 64/98 av den 14 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 52
98/65
*Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 65/98 av den 4 juli 1998 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet 54
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top