EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:091:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 91, 07 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 91
42 årgången
7 april 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI RŽHattsakter vilkas publicering ŽHar obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 719/1999 av den 6 april 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 720/1999 av den 6 april 1999 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 721/1999 av den 6 april 1999 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 722/1999 av den 6 april 1999 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 7
*Europaparlamentets och Rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse 10
*Kommissionens direktiv 1999/21/EG av den 25 mars 1999 om dietlivsmedel för speciella medicinska ändamålText av betydelse fŽHor EES (1) 29

II RŽHattsakter vilkas publicering inte ŽHar obligatorisk
Kommissionen
1999/244/EC
*Kommissionens beslut av den 26 mars 1999 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten [delgivet med nr K(1999)768]Text av betydelse fŽHor EES (1) 37
1999/245/EC
*Kommissionens beslut av den 26 mars 1999 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Seychellerna [delgivet med nr K(1999)770]Text av betydelse fŽHor EES (1) 40
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top