EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:083:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 83, 27 mars 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 83
42 årgången
27 mars 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget 1
*Rådets förordning (EG) nr 660/1999 av den 22 mars 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 2075/92 och fastställande av bidrag och garantitrösklar för bladtobak per sortgrupp och medlemsstat för 1999, 2000 och 2001 års skördar 10
Kommissionens förordning (EG) nr 661/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
Kommissionens förordning (EG) nr 662/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 17
Kommissionens förordning (EG) nr 663/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 19
Kommissionens förordning (EG) nr 664/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 21
Kommissionens förordning (EG) nr 665/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 23
Kommissionens förordning (EG) nr 666/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 25
Kommissionens förordning (EG) nr 667/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 27
Kommissionens förordning (EG) nr 668/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 29
Kommissionens förordning (EG) nr 669/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 31
Kommissionens förordning (EG) nr 670/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 32
Kommissionens förordning (EG) nr 671/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 33
Kommissionens förordning (EG) nr 672/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den tvåhundrade särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 34
Kommissionens förordning (EG) nr 673/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 236:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 35
Kommissionens förordning (EG) nr 674/1999 av den 26 mars 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den tjugoåttonde särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 36
Kommissionens förordning (EG) nr 675/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1394/98 om upprättande av en försörjningsbalans och om fastställande av stöd till försörjningen av Kanarieöarna med avelskaniner inom ramen för den ordning som fastställs i artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 676/1999 av den 26 mars 1999 om ändring för femte gången av förordning (EG) nr 785/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 677/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2789/98 om tillfälligt undantag från förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 678/1999 av den 26 mars 1999 om närmare bestämmelser om beviljande av stöd för privat lagring av Pecorino Romano-ost 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 679/1999 av den 26 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2659/94 avseende bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av ostarna grana padano, parmigiano reggiano och provolone 46
Kommissionens förordning (EG) nr 680/1999 av den 26 mars 1999 om att inte fullfölja det tvåhundratjugonde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 47
*Kommissionens direktiv 1999/19/EG av den 18 mars 1999 om ändring av rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver (1) 48

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/224/EC
*Rådets beslut av den 22 februari 1999 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel 50
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel 51
Gemensam förklaring 60
Kommissionen
1999/225/EC
*Kommissionens beslut av den 13 maj 1998 om Tysklands stöd till förmån för företaget Herborn und Breitenbach GmbH, f.d. Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH [delgivet med nr K(1998) 1687] (1) 62
226/1999/EC
*Kommissionens beslut av den 1 juli 1998 om det stöd som regionen Friuli Venezia Giulia planerar att bevilja till förmån för stålföretaget Servola SpA [delgivet med nr K(1998) 1941] (1) 69
227/1999/EC
*Kommissionens beslut av den 29 juli 1998 om den tyska delstaten Niedersachsens stöd till Georgsmarienhütte GmbH [delgivet med nr K(1998) 2556] (1) 72
1999/228/EC
*Kommissionens beslut av den 5 mars 1999 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG och 93/197/EEG beträffande djurhälsovillkor för tillfällig införsel, återinförsel och import till gemenskapen av registrerade hästar från vissa delar av Saudiarabien [delgivet med nr K(1999) 496] (1) 77
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top