Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:075:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 75, 20 mars 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 75
42 årgången
20 mars 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 603/1999 av den 15 mars 1999 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av skördegarn av polypropen med ursprung i Polen, Tjeckiska republiken och Ungern och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 604/1999 av den 19 mars 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 13
Kommissionens förordning (EG) nr 605/1999 av den 19 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 15
Kommissionens förordning (EG) nr 606/1999 av den 19 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 16
Kommissionens förordning (EG) nr 607/1999 av den 19 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 608/1999 av den 19 mars 1999 om utfärdande av importlicenser för andra kvartalet 1999 för bananer enligt tullkvoterna och kvoterna för traditionella AVS-bananer och inlämnande av nya ansökningar 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 609/1999 av den 19 mars 1999 om bestämmelser om beviljande av stöd till humleproducenter 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 610/1999 av den 19 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 658/96 om vissa villkor för beviljande av kompensationsbetalning enligt stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor 24
Kommissionens förordning (EG) nr 611/1999 av den 19 mars 1999 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 25
Kommissionens förordning (EG) nr 612/1999 av den 19 mars 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/213/EC
*Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapens medlemsstater, församlade i rådet, av den 11 mars 1999 om ändring av det interna avtalet om de åtgärder och de förfaranden som krävs för att genomföra fjärde AVS-EG-konventionen 30
1999/214/EC
*Rådets beslut av den 11 mars 1999 om förfarandet för att genomföra artikel 366a i den fjärde AVS-EG-konventionen 32
Kommissionen
1999/215/EC
*Kommissionens beslut av den 16 mars 1999 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandena rörande import av skördegarn av polypropen med ursprung i Polen, Tjeckiska republiken och Ungern och om avslutande av det förfarande som avser import av skördegarn av polypropen med ursprung i Saudiarabien [delgivet med nr K(1999) 479] 34
Europeiska centralbanken
*Arbetsordning för Europeiska centralbankens allmänna råd 36
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top