EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:066:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 66, 13 mars 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 66
42 årgången
13 mars 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 542/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 543/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 3
Kommissionens förordning (EG) nr 544/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 4
Kommissionens förordning (EG) nr 545/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 5
Kommissionens förordning (EG) nr 546/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 547/1999 av den 12 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2802/95 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 8
Kommissionens förordning (EG) nr 548/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det tvåhundranittonde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 10
Kommissionens förordning (EG) nr 549/1999 av den 12 mars 1999 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 11
Kommissionens förordning (EG) nr 550/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 235:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 12
Kommissionens förordning (EG) nr 551/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den etthundranittionionde särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 13
Kommissionens förordning (EG) nr 552/1999 av den 12 mars 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den tjugosjunde särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 14
*Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning 16
Uttalanden från kommissionen 23
Uttalande från rådet och kommissionen 23
*Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/3/EG av den 22 februari 1999 om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning 24
*Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
192/1999/ECSC
*Beslut nr 1/99 fattat av gemensamma kommittén inrättad genom avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Republiken Turkiet om handel med produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen av den 23 februari 1999 avseende antagandet av arbetsordningen för gemensamma kommittén för EKSG-Turkiet 30
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top