Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:063:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 63, 12 mars 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 63
42 årgången
12 mars 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Gemensam åtgärd av den 9 mars 1999 fastställd av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen om Europeiska unionens bidrag till återupprättandet av en funktionsduglig poliskår i Albanien 1
*Rådets beslut av den 9 mars 1999 antaget på grundval av artikel J 4.2 i Fördraget om Europeiska unionen om genomförandet av den gemensamma åtgärden om Europeiska unionens bidrag till återupprättandet av en funktionsduglig poliskår i Albanien 3
*Rådets beslut av den 9 mars 1999 om komplettering av gemensam åtgärd 95/545/GUSP beslutad av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen om Europeiska unionens deltagande i strukturerna för genomförande av fredsavtalet för Bosnien-Hercegovina 5
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader 6
Kommissionens förordning (EG) nr 531/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
Kommissionens förordning (EG) nr 532/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 13
Kommissionens förordning (EG) nr 533/1999 av den 11 mars 1999 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet till vissa AVS-länder under regleringsåret 1998/99 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 534/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av maximibeloppen för finansiering av åtgärder för att förbättra olivoljeproduktionens kvalitet för produktionscykeln 1999/2000 28
Kommissionens förordning (EG) nr 535/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 30
Kommissionens förordning (EG) nr 536/1999 av den 11 mars 1999 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 32
Kommissionens förordning (EG) nr 537/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 33
Kommissionens förordning (EG) nr 538/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2007/98 34
Kommissionens förordning (EG) nr 539/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2850/98 35
Kommissionens förordning (EG) nr 540/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 36
Kommissionens förordning (EG) nr 541/1999 av den 11 mars 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
99/194/EC
*Rådets beslut av den 22 februari 1999 om ingående av ett ramavtal om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama 38
Ramavtal om samarbete Mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama 39
Underrättelse om datum för ikraftträdande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama 54
Kommissionen
99/195/EC
*Kommissionens beslut av den 1 juli 1998 om stöd som Italien redan beviljat eller kommer att bevilja Keller SpA och Keller Meccanica SpA [delgivet med nr K(1998) 2047] (1) 55
196/99/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1998 om garantier till Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH [delgivet med nr K(1998) 2369] (1) 63
99/197/EC
*Kommissionens beslut av den 22 juli 1998 om kapitalökningen som anmälts av Air France [delgivet med nr K(1998) 2404] (1) 66
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top