Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:056:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 56, 04 mars 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 56
42 årgången
4 mars 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 460/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 461/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 462/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 463/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugonionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1574/98 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 464/1999 av den 3 mars 1999 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 med avseende på stödsystemet för katrinplommon 8
Kommissionens förordning (EG) nr 465/1999 av den 3 mars 1999 om försäljning för bearbetning i Portugal av 20 200 ton korn som innehas av det spanska interventionsorganet 15
Kommissionens förordning (EG) nr 466/1999 av den 3 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 301/1999 och om höjning till 330 271 ton av den stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 467/1999 av den 3 mars 1999 om försäljning genom anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för produktion av malet kött 19
Kommissionens förordning (EG) nr 468/1999 av den 3 mars 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1667/98 och om höjning till 367 341 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det svenska interventionsorganet 24
Kommissionens förordning (EG) nr 469/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 359/1999 26
Kommissionens förordning (EG) nr 470/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 358/1999 28
Kommissionens förordning (EG) nr 471/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 384/1999 30
Kommissionens förordning (EG) nr 472/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den sjunde delanbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2269/98 33
Kommissionens förordning (EG) nr 473/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av importtullar inom rissektorn 35
Kommissionens förordning (EG) nr 474/1999 av den 3 mars 1999 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 475/1999 av den 2 mars 1999 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 40
*Kommissionens direktiv 1999/9/EG av den 26 februari 1999 om ändring av direktiv 97/17/EG om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av hushållsdiskmaskiner (1) 46

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/177/EC
*Kommissionens beslut av den 8 februari 1999 om villkor för att bevilja undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de halter av tungmetaller som fastställs i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [delgivet med nr K(1999) 246] (1) 47
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top