Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:052:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 52, 27 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 52
42 årgången
27 februari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 22 februari 1999 om upphävande av gemensam ståndpunkt 98/448/GUSP om Vitryssland 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 423/1999 av den 22 februari 1999 om att ändra förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp 2
Kommissionens förordning (EG) nr 424/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 4
Kommissionens förordning (EG) nr 425/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 6
Kommissionens förordning (EG) nr 426/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet 9
Kommissionens förordning (EG) nr 427/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 11
Kommissionens förordning (EG) nr 428/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 13
Kommissionens förordning (EG) nr 429/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 16
Kommissionens förordning (EG) nr 430/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen 18
Kommissionens förordning (EG) nr 431/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna 20
Kommissionens förordning (EG) nr 432/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira 22
Kommissionens förordning (EG) nr 433/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 234:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 1589/87 24
Kommissionens förordning (EG) nr 434/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den etthundranittioåttonde särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 25
Kommissionens förordning (EG) nr 435/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den tjugosjätte särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 26
Kommissionens förordning (EG) nr 436/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det tvåhundraartonde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89 28
Kommissionens förordning (EG) nr 437/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 245/1999 och om höjning till 103 605 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det danska interventionsorganet 29
Kommissionens förordning (EG) nr 438/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1735/98 och om höjning till 5 282 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det luxemburgska interventionsorganet 31
Kommissionens förordning (EG) nr 439/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 190/1999 om öppnande av ett anbudsförfarande för anskaffning av griskött på gemenskapsmarknaden för senare leverans till Ryssland 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 440/1999 av den 26 februari 1999 om öppnande av en tullkvot för import av rörråsocker på särskilda förmånsvillkor från AVS-länderna för leverans till raffinaderierna under perioden 1 mars 1999-30 juni 1999 34
Kommissionens förordning (EG) nr 441/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 36
Kommissionens förordning (EG) nr 442/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2566/98 38
Kommissionens förordning (EG) nr 443/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2565/98 39
Kommissionens förordning (EG) nr 444/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen 40
Kommissionens förordning (EG) nr 445/1999 av den 26 februari 1999 om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen 42
Kommissionens förordning (EG) nr 446/1999 av den 26 februari 1999 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2564/98 44
Kommissionens förordning (EG) nr 447/1999 av den 26 februari 1999 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött 45
Kommissionens förordning (EG) nr 448/1999 av den 26 februari 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 47

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
99/157/EC
*Kommissionens beslut av den 22 april 1998 om statligt stöd till Triptis Porzellan GmbH (i konkurs), Thüringen [delgivet med nr K(1998) 1324] (1) 48
99/158/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 1999 om bemyndigande för medlemsstaterna att i enstaka fall medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG för plantor av Vitis L., utom frukter, med ursprung i Kroatien [delgivet med nr K(1999) 328] 55
99/159/EC
Kommissionens beslut av den 18 februari 1999 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia [delgivet med nr K(1999) 374] 58

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 422/1999 av den 25 februari 1999 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget (EGT L 50 av den 26.2.1999) 60
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top