EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:038:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 38, 12 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 38
42 årgången
12 februari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, till att även omfatta studerande 1
*Rådets förordning (EG) nr 308/1999 av den 8 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer 6
Kommissionens förordning (EG) nr 309/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 310/1999 av den 11 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1760/98 och om höjning till 1 900 000 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 311/1999 av den 11 februari 1999 om undantag från förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna interventionsåtgärder 14
Kommissionens förordning (EG) nr 312/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 15
Kommissionens förordning (EG) nr 313/1999 av den 11 februari 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i artiklarna 2-4 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92 23
Kommissionens förordning (EG) nr 314/1999 av den 11 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter gällande stödens storlek 33
Kommissionens förordning (EG) nr 315/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande för januari månad 1999 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 39
Kommissionens förordning (EG) nr 316/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 41
Kommissionens förordning (EG) nr 317/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 42
Kommissionens förordning (EG) nr 318/1999 av den 11 februari 1999 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 43
Kommissionens förordning (EG) nr 319/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 44
Kommissionens förordning (EG) nr 320/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2007/98 45
Kommissionens förordning (EG) nr 321/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2849/98 46
Kommissionens förordning (EG) nr 322/1999 av den 11 februari 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2850/98 47

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/122/EC
*Beslut nr 1/1999 av associeringsrådet, associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, av den 28 januari 1999 om ändring av protokoll nr 4 till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan 48
*Uppgifter om ikraftträdandet av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor med Republiken Azerbajdzjan 55
Kommissionen
1999/123/EC
*Kommissionens beslut av den 9 februari 1999 om upphörande av registrering av TV-kamerasystemmoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav och om avslutande av undersökningen beträffande det påstådda kringgåendet av de slutgiltiga antidumpningstullar på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94 [delgivet med nr K(1999) 276] 56
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top